ยินดีต้อนรับสู่ บีเค อิเล็กทรอนิกส์ ซิสเทม

 

  • บริการซ่อม แก้ไข บำรุงรักษา แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์- กดเพื่อไปที่บริการ
  • บริการจัดหาอะไหล่ทั้งจากในและนอกประเทศ ทุกรุ่นและยี่ห้อ- กดเพื่อเข้าไปดูอะไหล่ที่เรามี
  • บริการเปลี่ยนจอภาพจาก CRT เป็น LCD สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม- กดเพื่อเข้าไปดูรายละเอียด
  • บริการเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ตามความต้องการของอุสาหกรรม- กดเพื่อเข้าไปดูรายละเอียด