Monitor2019-01-15T15:00:12+00:00

Project Description

MONITOR / LCD / TOUCH SCREEN

บริการซ่อมหน้าจอคอนโทรล มอนิเตอร์ HMI , หน้าจอแสดงผล , CONTROL PANEL, TOUCH SCREEN , แอลซีดี / LCD , กระจกทัชสกรีน / TOUCH SCREEN GLASS สำหรับควบคุมเครื่องจักร 

อาการเสีย :   ไฟไม่เข้า บู๊ทไม่ขึ้น บอร์ดวงจรคอนโทรลช็อต หน้าจอไม่ติด หน้าจอลาย หน้าจอไม่ชัด หน้าจอเบลอ หน้าจอกระพริบ หน้าจอไม่ติด หน้าจอกดทัชสกรีนไม่ได้ หน้าจอกระจกแตก เป็นต้น

PREFERENCE

LINE ID

QR Code for BK Electronics System Co.,Ltd.

OFFICE LINE

084-451-6931 , 02-002-8734

LINE ID

QR Code for BK Electronics System Co.,Ltd.

Go to Top